ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

Iterary PDF พิมพ์ อีเมล

Report on The Tour
H. H. Prince Bidya, Vice Minister of Commerce

accompanied by
Mr. R. S. le May, Luang Bicharn and Luang Prakas

through
Burma, Bengal, The Panjab & The Bombay Presidency

for the purpose of studying
The CO - OPERATIVE MOVEMENT
(as well as other industrial enterprises)

In Those Provices of India
November 1922 - April 1923

 

The following is a complete itinerary of the Tour, as far as the terms of reference referred to on the title-page are concerned :-

 

Burma

 • 1922
  • November
   • 21stArrival Rangoon.
   • 22nd Shown round Harbour by the Port Commissioners.
   • 23rd Visit to Saw-Mill (Teak).
   • 24th Pegu Central Co-operative Bank.
   • 26th Mandalay - Govt. Weaving Institute.
   • 27th Mandalay - Amarapura Weavers Co-operative Society.
   • 27th Mandalay - Hita Co-operative Society.
   • 28th Mandalay - Patheinggyi Credit Society & Union. Also Cattle Insurance Society.
   • 28th Mandalay - Burma Provincial Co-operative Bank.
  • December
   • 5th Myitkina - Colonisation Scheme, Discussion of.
   • 11th &12th Mogok - Visit to Ruby Mines.
   • 16th & 19th Pagan - Lacquer Industry. Discussion on Co-operation & Cattle Insurance with Mr. Steavenson, Joint Registra.
   • 20th Yenangyaung - Visit to Oil Wells.
   • 24th Thayetmyo - Visit to Ground Nut Industry.
   • 25th Prome - Central Co-operative Bank & Urban Co-operative Bank.
   • 26the Departure from Burma

India: Bengel

 • 1922
  • December
   • 28th Arrival at Calcutta.
   • 30th Calcutta - Visit to Industrial Exhibition (all India).
  • January
   • 1st Baraset - Co-operative Milk Association.
   • 2nd Calcutta - National tannery, & Government Research Tannery.
   • 3rd Calcutta -Bengal Pottery Works. Chemical Works.
   • 4th Calcutta - Jute Mill & Paper Mill at Titagar.
   • 7th Bankura - Weavers Co-operative Society and Two Irrigation Societies.
   • 9th Calcutta - Shoe Factory and Jute Mill at Titagar.
   • 11th Naugaon - Ganja Co-operative Society.
   • 18th Khepupara - Co-operative Store Central Co-operative Bank.
   • 19th Hua Katar - Co-operative Credit Society.
   • 20th Barisal - Central Co-operative Bank.
   • 22nd Dacca - Central Co-operative Bank. Conch-shell Credit Society.
   • 25th Calcutta - Offices of Registrar of Co-operative Society. Bengal Co-operative Institute. Co-operative Provincial Federation Bank Limited.

United Provinces

 • 1923
  • January
   • 27th Benares - Government Weaving Institute.
   • 28th Benares - Hindu University.
   • 30th Lucknow - Discussion with Registrar of Co-operative Societies U.P.
   • 31st Lucknow - Arts and Crafts Exhibition.
  • February
   • 1st Cawnpore - Government School of Dyeing & Printing. Agricultural College.
   • 2nd Cawnpore - Elgin Mills Ltd. (Cotton). Cooper, Allen & Co. Ltd. (Leather). Nuir Mills Co. Ltd. (Cotton)
   • 3rd Cawnpore - Woolen Mills Co. Ltd.. Government Harness & Saddlery Factory.

Panjab

 • 1923
  • February
   • 7th Rawal Pindi - Attock Oil Co. Central Co-operative Bank. Sweepers Credit Society. Rural Credit Society.
   • 12th Lyallpur - Agricultural College. Central Co-operative Bank. Tongawalla Society.
   • 13th Lyallpur - Agricultural Farm. Chak 118 G.B. Society.
   • 14th Lyallpur - Co-operative Commission Shop. Government Grain Elevator.
   • 15th Lahore - Central Bank. Panjab Co-operative Union.
   • 16th Lahore - Arts & Crafts Exhibition. Rural Credit Society (at Shalimar Gardens). Christian Credit Society.
   • 17th Lahore - North-Western Railway Co-operative Society. Offices of Registrar. Printing Press Society.
   • 18th Lahore - Sanda Kalan Co-operative Society. Model Town Co-operative Society.
   • 20th Asrapur - Ladies Thrift Society.
   • 20th Amritsar - Two Carpet Factories. Weaving School (Government).
   • 21st Amritsar - Industrial School. Districk Board Employees. Thrift Society. Tarn Taran Banking Union. Khalsa College (Sikh).
   • 22nd Jullundur - Central Co-operative Bank.
   • 23rd Jullundur - Lambra Credit & Cattle. Insurance Societies Nakodar Banking Union also Credit & Thrift Societies.
   • 24th Jullundur - Madar Union - Chuharwali Credit Society. Ghazipur & Chome Consolidation Credit Societies.
   • 25th Jullundur - Weavers Central Stores Meeting & Exhibition. Silk Weaving Society. Urban Credit Society.
   • 26th Jullundur - Sada Chak Consolidation Society. Co-operative Meeting at Bhogpur.

Bombay

 • 1923
  • March
   • 6th Bombay Saraswat Co-operative Housing Society. Shamrao Vithal Urban Credit Society.
   • 8th Matunka Housing Society. Santa Cruz Catholic Housing Society.
   • 9th Central Co-operative Bank. Central Co-operative Institute.
   • 11th Surat District Co-operative Bank. Co-operative Store. People's Co-operative Bank. Sonzek Cotton Sale Society.
   • 12th Surat Mr. Shastri's Gold-Wire & Thread Factory. Kincob Weavers. Silk Factories.
   • 13th Experimental Farm.
   • 15th Poona Central Co-operative Bank. The Kwashta Kasar Industrial Society.
   • 16th Offices of Registrar.
   • 19th Dharwar Karnatak Central Co-operative Bank. Branch Co-opertive Institute.
   • 20th Hubli Cotton Sale Society. Hubli Urban Co-operative Bank. Hubli Weavers' Union.
   • 21st Aminbhavi Co-operative Conference. Grain & Cattle Exhibition.
   • 22nd Mudgat - Mandihal Society. Co-operators Conference (2nd. visit).
   • 24th Arrival Bombay.

 

This list of visits may be summerised as follows :- (in Transit)

Province Co-operative Movement. Industrial Enterprise.
Burma 11 7
Bengal 14 9
United Province 1 10
Panjab 33 10
Bombay 21 5
Total 80 41

     Form the above it will be gathered that, within the period of time actually spent in Burma and India (130 days), every advantage was taken to see as much as possible of the Co-operative movement in the Provinces visited, as well as those various types of Industrial enterprise which were readily accessible.

     As the tour was primarily intended for the purpose of studying the Co-operative movement, we do not propose to deal in detail with the industrial enterprises visited, although much valuable information and insight was gained. The scope of this Report will be to deal in detail with the various aspects of the Co-operative movement that we saw in each Province, seriatim : and then to discuss generally, and to compare, the information thus set forth : and finally to endeavour to put forward some practical suggestions with regard to carrying out those of the methods seen, which are considered to be most suitable for the extension of the movement in Siam.

     At the outset it may be emphasized that Co-operation in its modern form is by no means a simple subject, but is one which will require deep study on the part of all those, who will be called upon to undertake, or interest themselves in the extension of the movement in Siam.

 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ประวัติกรมหมื่นพิทยาลงกรณ | Report on the tour H.H. Prince Bidya | Iterary
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline