ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

Note PDF พิมพ์ อีเมล

Note attached by the Acting Adviser to the Ministry of Commerce
The Subordinate Staff.


     With regard to the recruitment of the Subordinate Staff in Siam, it is suggested that the following method would give the greatest hope of success :- To "earmark" a certain number of boys at school annually (say from the age of 16), according to the expansion of the movement and the numbers required, and during their last two or three years at school, to give these boys a special training in Rural economics. Not necessarily need the cleverest boys be chosen, but rather those who, while possessing a good standard of intelligence, show a preference for an outdoor life and an interest in agriculture. A knowledge of English (reading and writing at any rate) may be considered essential as all the text books on Co-operation in India and Burma are in that language.

     At the end of their school career, if, by examination or selection, they are chosen for the Co-operative Department, they should be given not more than three months training in Bangkok, and then sent direct to the Co-operative school which is being established at Lopburi. If, at the end of the years' training, they quality themselves by examination, they could then be appointed to the post of Sub-Inspector. Inspectors would naturally be chosen from among those who show the greatest proficiency in the subordinate post. Unless in exceptional cases, boys trained throughout the Siam would, it is thought, prove more adaptable and suitable than those trained abroad, as the latter would be more likely to have lost touch with rural conditions in Siam, and to have acquired a taste for an urban life.

     In the meantime, if it is found necessary to make a selection of Inspectors and Sub-Inspectors at first to carry on the movement, only the bare number actually necessary should be chosen.

 

(Signed) R. S. le May

Acting Adviser

June 26, 1923
 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ประวัติกรมหมื่นพิทยาลงกรณ | Report on the tour H.H. Prince Bidya | Note
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline