ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

The United Provinces PDF พิมพ์ อีเมล

The United Provinces

     The United Provinces were not included in the Co-operative Tour programme, but it was necessary to pass through this Province on our way to the Panjab, and short stays were made at Benares, Lucknow and Cawnpore.

     At Benares we visited the Government Weaving School, and the Hindu University, which is an institution for imparting a European education to Hindu students.

     At Lucknow we visited the Arts and Crafts School, which appeared to be a model of what such a school should be ; and we also had a discussion with the Registrar of Co-operative Societies on the condition of the movement in the United Provinces.

     It did not seem to be making much progress, and we heard subsequently that the United Provinces were considered to be one of the least advanced Provinces in India from a Co-operative point of view, one great difficulty (which is not so prevalent in other Provinces) being that the land is mostly in the hands of big Zemindars and Talukdars, who are naturally conservative in their views.

     At Cawnpore we saw nothing Co-operative, but paid visits to Cotton and Woolen Mills, a Leather factory, the Government School of Dyeing and Printing, the Government Saddlery Factory, and the Agricultural College - all of which proved of great interest.

 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ประวัติกรมหมื่นพิทยาลงกรณ | Report on the tour H.H. Prince Bidya | The United Provinces
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline