ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

เลือกหนังสือเสนอให้ห้องสมุดสั่งซื้อ
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.1.9.1
* Required information.
ชื่อ-นามสกุล *
E-Mail นนทรี *
E-Mail ติดต่อกลับ *
ชื่อหนังสือ 1 *
ชื่อผู้แต่ง *
ข้อมูลอื่นๆของหนังสือ
ชื่อหนังสือ 2
ชื่อผู้แต่ง
ข้อมูลอื่นๆของหนังสือ
ชื่อหนังสือ 3
ชื่อผู้แต่ง
ข้อมูลอื่นๆของหนังสือ
แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | เสนอหนังสือให้ห้องสมุดสั่งซื้อ
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline