ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบรายวิชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 12:41 น.

รายวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์


รายวิชาในคณะบริหารธุรกิจ


รายวิชาในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

รายวิชาในภาควิชาบัญชี

 

รายวิชาในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

 

รายวิชาในภาควิชาการเงิน

 

รายวิชาในภาควิชาสหกรณ์

 

รายวิชาในภาควิชาการตลาด

 

รายวิชาในภาควิชาการจัดการ

 

รายวิชาในภาควิชาการจัดการการผลิต

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มกราคม 2011 เวลา 14:25 น.
 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบรายวิชา
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline