ห้องสมุดพิทยาลงกรณ

เวลาทำการ PDF พิมพ์ อีเมล

เวลาเปิดทำการห้องสมุด

วันจันทร์ - ศุกร์        8.30 น. - 20.00 น.

วันเสาร์                  10.30 น. - 17.30 น.

วันอาทิตย์            10.30 น. - 17.30 น. (เริ่ม 1 มิ.ย. 2558)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดบริการ

 

Library Open hours
Monday to Friday  8:30 a.m. - 20:00 p.m.
Saturday               10:30 a.m. - 17:30 p.m.

Sunday               10.30 a.m  - 17.30 p.m.(Begin June 1 2015)

Public Holiday      Closed 


Address
Bidyalangkarana Library
Faculty of Economics
P.O. Box 1071
50 Phaholyothin Rd.,
Kasetsart, Bangkok 10903
Tel: 942-8280, 579-0113 ext. 1543
E-mail address :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Main Menu

Bidya Facebook

E-MAGAZINE

 นิตยสารฉบับอิเล็คทรอนิกส์

(อ่านภายในเครือข่ายนนทรี นอกเครือข่ายติดตั้ง VPN)

...............................

................................

...............................

...............................


................................

E-News

tsi

set

set2

saa_2

mchc2w

 

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ  : หน้าแรก | เวลาทำการ
                                                                                                                                                    

  ห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ตู้ปณ.1071(เกษตรศาสตร์)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8280,0-2579-0113 ต่อ 1534
E-Mail: fecoank@ku.ac.th, fecowcd@ku.ac.th
vline